Arend Heyting Stichting

Over Heyting

1heyting-1960

Arend Heyting (1898-1980) was een student van L.E.J. Brouwer en G. Mannoury, en de belangrijkste vertegenwoordiger in de vorige eeuw, na Brouwer, van Brouwers intuitionisme. Zijn belangrijkste bijdragen zijn

  • De eerste gedeeltelijk geslaagde poging om een geformaliseerde versie van Brouwers theorieën te ontwerpen, in zijn artikelen uit 1930: Die formalen Regeln der intuitionistischen Logik en Die formalen Regeln der intuitionistischen Mathematik II, III.
  • Bijdragen aan Brouwers programma van de reconstructie van de wiskunde volgens intuïtionistische principes, in het bijzonder algebra and de axiomatiek van de projectieve meetkunde.
  • Toegankelijke exposities van het intuïtionisme, met name in zijn bestseller Intuitionism, an Introduction (1956, 1966, 1971).

Het effect van Heytings werk op dit gebied moet niet onderschat worden: vooral dank zij zijn heldere presentatie bloedde het intuïtionisme niet dood maar bleef het een stimulerend onderwerp voor onderzoek.

In recente tijden speelde de intuïtionistische logica een belangrijke rol in de ontwikkeling van de typentheorie en automatische verificatie van bewijzen.