Arend Heyting Stichting

Homepage

De Arend Heyting-stichting werd opgericht in 1981 door Prof. Dr. A.S. Troelstra onder de auspicïens van de Koninklijke Nederlandse Akademie der Wetenschappen en heeft zichzelf ten doel gesteld de kennis van de grondslagen van de wiskunde, in het bijzonder van het intuïtionisme, te bevorderen.

De Arend Heyting-stichting tracht genoemd doel te bereiken door tenminste eenmaal per drie jaar een "Arend Heyting Lecture" te organiseren op voormeld gebied. Zie hier voor de "Arend Heyting Lectures".

 

heyting-1970